הצטרפות לקהילת העסקים גליל מזרחי-גולן

הצטרפות לקהילת העסקים גליל מזרחי-גולן
בימים אלו, של ריחוק חברתי ופיזי, אנחנו רוצים להתקרב ולהתחזק - ביחד, קהילת הגליל המזרחי והגולן.בימים אלו, של ריחוק חברתי ופיזי, אנחנו רוצים להתקרב ולהתחזק - ביחד, קהילת הגליל המזרחי והגולן.בימים אלו, של ריחוק חברתי ופיזי, אנחנו רוצים להתקרב ולהתחזק - ביחד, קהילת הגליל המזרחי והגולן.